vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Omron CX-Programmer

Phầm mềm lập trình PLC Omron CX-Programmer là phần mềm trung tâm dùng để lập trình cho PLC Omron. Ngoài ra, CX-Programmer còn là công cụ để cho các kỹ sư quản lý một dự án tự động hóa với PLC làm bộ não hệ thống.


Các chức năng chính của phần mềm lập trình PLC Omron CX-Programmer bao gồm:
- Tạo và quản lý các dự án (project) tự động hóa (tức các chương trình)
- Kết nối với PLC qua nhiều đường giao tiếp
-  Cho phép thực hiện các thao tác chỉnh sửa & theo dõi khi đang online (như force set/reset, online edit, monitoring,..)
-  Cài đặt thông số hoạt động cho PLC
- Cấu hình đường truyền mạng
- Hỗ trợ nhiều chương trình, nhiều PLC trong 1 cùng project và nhiều section trong 1 chương trình


Phầm mềm lập trình PLC Omron CX-Programmer hiện có 3 phiên bản chính:
- Bản Junior 2.1: Bản này chỉ hỗ trợ các loại PLC micro của OMRON như CPMx, SRM1. Hiện tại, phiên bản này được cung cấp miễn phí cho các khách hàng mua PLC Omron.
- Bản Junior: Bản này chỉ hỗ trợ các loại PLC micro của OMRON như CP1L/ CP1H, CPMx, SRM1.
- Bản đầy đủ: Bản này hỗ trợ tất cả các loại PLC của OMRON, ngoài loại CPMx, SRM1 còn có
các loại thông dụng khác nhưCQM1x, C200x, CS1, CJ1x.
CP1L/1H có thể được lập trình từ máy tính (PC) có chạy phần mềm CX-Programmer version 7.xx trở lên.

Tải về : Hướng dẫn phần mềm lập trình PLC Omron CX-Programmer

Bài viết liên quan: